30 godina

December 1, 2015

Ritam Nereda

Nocturne Media

Producer: Pik, Studio Road

CD 1                                        CD 2
1. Suton                                 1. Sećanja
2. Heroj                                 2. Crno je sve
3. Ne                                      3. 10 godina
4. Noć                                    4. Ajde
5. Nije kraj                            5. Ima nas
6. WAB                                  6. Nikad
7. Nikad više                         7. Hiljade
8. Put beznađa                     8. Onkelz
9. Boje se                               9. Buldožer
10. Zvuci bola                       10. Zemlja
11. Nebo                                 11. Elita
12. Protiv svih                       12. Gloria
13. Poslednji dan                  13. Boli me sve